☰ Menu
POWIATOWY URZĄD PRACY w BIŁGORAJU
Herb POWIATOWY URZĄD PRACY w BIŁGORAJU

Piątek 14.12.2018

zaawansowane

Dostęp do Informacji Publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1764)

Zgodnie z art. 1 ust 1 w/w ustawy każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu z zastrzeżeniem ograniczeń określonych ustawą.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

1)      uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;

2)       wglądu do dokumentów urzędowych;

3)      dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

 Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

·         ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

·         udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,

·         wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych, bądź też przez zainstalowanie w tych miejscach urządzeń umożliwiających zapoznanie się z tą informacją.

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacek Mazur
(2017-05-18 14:12:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacek Mazur
(2017-05-18 14:13:20)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X