Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK

Podstawa prawna:

ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1330 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Wniosek wnosi się w postaci: 

  • papierowej na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju

Ul. Bohaterów Monte Cassino 38

23 – 400 Biłgoraju

  • lub faksem na numer  84 -686 -16-71

Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczy.

Opłaty:

Generalnie informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie. Jednak zgodnie z art. 15 ustawy, jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Termin załatwienia sprawy:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wytworzył:
Udostępnił:
Mazur Jacek
(2017-05-18 14:14:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Mazur Jacek
(2019-07-26 08:54:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki